понеделник, 6 юни 2011 г.

Ако социалните медии бяха съученици, какви роли щяха да имат в класа? ИНФОГРАФИКА

ОК, започвам да пиша. Дължа ви го. 


Какво ще кажете този път да не си играем на социални медии, а да си представим, че всички те са съученици в един клас. 


Забавна идея - нали?


Интересно е да си помислим:
Каква роля има всеки от тях в класа
В какви дейности и клубове участва? 
Какви са им любимите цитати, които поместват в ученическите лексикони?


За някои социални медии е много лесно да се произнесе човек. 


Например, Уикипедия - определено е "Интелектуалецът", Многознайкото. В инфографиката е посочено, че Уикипедия посещава доста клубове - математика, компютри... Любимият цитат е на Ницше: 
"По-добре да не знаеш нищо, отколкото много неща - наполовина".
А ето характеристиката на такива Многознайковци:
"Независима и трудна за изпълнение роля. Интелектуалецът обикновено държи винаги да е на висотата на положението, но в същото време иска да е автономен от колектива. С това той представлява опозиция  както на Лидера, така и на всеки един член. Едновременно с това наличието на Интелектуалец говори за толерантност в групата. ... Често бива възприеман от останалите като Всезнайкото, Професора, Умника. При съвпад с Генератора на идеи колективът добива по-голяма задружност и сплотеност."
(източник: Общност Образование)


Образът на Красавеца (Красавицата) ще бъде зает от Twitter с любим цитат на Мадона. Клубовете, които посещава, също са свързани с известните. А ето и характеристиката на Красавеца/Красавицата:


Много желана роля. Галеникът на групата. На него/нея всичко му/й е простено. Често пъти завоеванията на колектива се принасят в жертва на Красавеца/Красавицата, поради което последният се превръща в най-изявения консуматор на групата. Обикновено Красавецът е тщеславен и суетен, а също така избягва да заема отговорна позиция, ако това би накърнило репутацията му. Нерядко е хитър и пресметлив, възможно е да е готов и на подлости. Съчетанието на К. с Лидера води до себичност и авторитарност в управлението на колектива, от което страдат всички. Но при съвпад с Генератора на идеи групата добива креативност и буквално разцъфтява.
(източник: Общност Образование)
Facebook пък е изявеният спортист в нашия клас. Посещава спортните клубове в училището. И ако пак се обърнем към "ролите в класа", ще прочетем следната характеристика:
Изявена роля. Има за задача да следи за реда в групата и с действията си се явява като помощник на Лидера. При по-интелигентен Лидер Спортистът може да залитне към Авантюриста или Красавеца с цел да добие повече авторитет сред останалите.  При опозиция с Красавеца обаче в групата се акумулира напрежение. Често се случва С. да се домогне до поста на Лидера. Това почти винаги означава напрежение в отношенията с други групи.


Ролята на Лидера в нашия клас е заета от LinkedIn. (Аз почти бях сигурна, че ще е Google). Той е президентът на класа.
Ключова фигура за колектива. Колектив без Л. не просъществува дълго. От значение е лидерът да е един. При двама кандидати се разгаря съперничество, в резултат на която единият или се съгласява да остане подгласник, или сформира свой колектив.


Google, типично по американски, е приел бизнес образа. Според мен се доближава като роля в класа до тази на "Генератора на идеи".
Роля, не винаги съвпадаща с тази на Лидера, но много значима в групата. Обикновено Генераторът на идеи е подгласник на Лидера и задачата му е да захранва групата с идеи, очертаващи бъдещия живот на колектива. Често пъти Генераторът на идеи става душата на колектива, той е притегателното ядро, което задава атмосферата и начина на живот в колектива. При съвпадение с лидерската роля начинанията на колектива добиват голяма креативност и може да се очаква постигането на значими успехи. При двама Генератори на идеи обаче единият рано или късно отстъпва, превръщайки се в редови член (а възможно и в Шут или в Интелектуалец).
А виждате ли ясната роля и на Уикилинкс? На "Авантюриста", нали? 
Спорен инфографиката, той е анархист, който членува в клубовете за Ленин, за свобода на информацията и в лигата на младите анархисти. 


Донякъде спорна и непостоянна роля, припокриваща се с Генератора на идеи и Спортиста. Основни черти – хазартен тип, търсещ предизвикателствата и увличащ другите. По принцип А. е индивидуалист, с което съставлява известна опозиция на Интелектуалеца. А. рядко се домогва до лидерския пост, но ако това стане има опасност колективът да започне да се рои, тъй като А. има склонност да си създава силна опозиция.
Спирам дотук и очаквам вие да продължите характеристиките на нашите съученици. Като насока прилагам тази инфографика:източници: Flowtown, http://humorpix.com/, Общност Образование, Хлапета

Няма коментари:

Публикуване на коментар

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...